"Ev satilir"

  “Ev satilir” elanını necə verək, Nələrə diqqət edək?

Mənzil ya da ev almaq qədər , “ev satilir” elanı vermək də olduqca çətindir. Bu müddətdə xüsusilə nağd pul problemi yaşayanların sürətli bir satış gerçəkləşdirmək üçün  lazım olan bəzi amillər vardır. Xüsusuilə satışda olan mənzilin elan açıqlamasının diqqətlə doldurulması, bu müddətin sürətlənməsinə zəmin yaradır. Satışda olan mənzilin elanını daha çox investora çatması üçün, evin bütün xüsusiyyətlərini dolğun bir şəkildə ifadə edilməlidir.

Ev satilir Elanı hər kəs tərəfindən aydın olmalıdır.

  • Elan açıqlaması ev sahibi olmaq istəyənlərin ən çox diqqət etdikləri amillərdən biridir. İnternetdə “ev satılır” elanı yerləşdirmək istəyənlər, elannda ətraflı məlumat verdikdə, qısa zamanda nəticə əldə edəcəklər.
  • Verilən elanın hər kəs tərəfindən başa düşülməsi üçün ətraflı olmasına xüsusi diqqət etmək lazımdır. Evin xüsusiyyətləri, otaqların sayı, yeri açıqlandığında alıcı tapılması daha asan olur.
  • Verilən elanın hər kəs tərəfindən başa düşülməsi üçün lazımsız cümlələrdən ya da terminlərdən uzaq  durmaq lazımdır.
  • Mənzil qiymətlərinin artdığı bu dövrdə, internetə verilən elanın tələb görməsi üçün, portallarda yerləşdirmək və açıqlama qismini diqqət çəkəcək şəkildə və davamlı yeniləmək də əsas amillərdən biridir.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *